دارو سلامت مرکزی محققان اخبار پزشکی

دارو: سلامت مرکزی محققان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی خط مقدم فروش در بازار مسکن

جنس خرید دو دسته تقاضای مسکن در تهران، از روی آخرین اوضاع فروش آپارتمان ها با سن بنای مختلف، ردیابی شد. طبقه بندی املاک فروش رفته براساس ۵ گروه سنی نشان می ده

خط مقدم فروش در بازار مسکن

خط مقدم فروش در بازار مسکن

عبارات مهم : بازار

هر کدام از دو گروه تقاضای موجود در بازار ملک چه می خرند؟

جنس خرید دو دسته تقاضای مسکن در تهران، از روی آخرین اوضاع فروش آپارتمان ها با سن بنای مختلف، ردیابی شد. طبقه بندی املاک فروش رفته براساس ۵ گروه سنی نشان می دهد سریال سقوط سهم «نوساز»ها از معاملات، با افت ۱۰ درصدی حجم فروش در خرداد، ادامه پیدا کرد؛ ولی منزل های «قدیمی» و «کلنگی»، در خط مقدم بازار قرار دارند؛ به طوری که سهم آنها در کل معاملات، تقویت شده است هست. تورم مسکن، تقاضای مصرفی را متوجه واحدهای بالای ۱۵ سال ساخت، کرده و تقاضای سرمایه ای – متقاضیان زمین- نیز در خرید کلنگی، متمرکز است.

رفتارشناسی خریداران بازار مسکن از قرار گرفتن واحدهای پیر و سالخورده در خط مقدم فروش املاک مسکونی به لحاظ بیشترین میزان رشد معاملات خرید آپارتمان، حکایت دارد این در حالی است که آمارها نشان می دهد همزمان، سهم سازنده ها از بازار فروش مسکن همچنان در حال سقوط هست. هم اکنون سهم واحدهای با عمر بنای کمتر از ۱۵ سال از بازار فروش آپارتمان در پایتخت، نسبت به سال گذشته با افت محسوس همراه شده است هست، ولی سهم واحدهای مسکونی ۱۶ تا ۲۰ سال از بازار فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد زیاد کردن یافته که نشان دهنده نوعی استقبال اضطراری سمت «تقاضای مصرفی» از خرید واحدهای پیر و سالخورده است.

خط مقدم فروش در بازار مسکن

هم اکنون سمت تقاضای مصرفی آپارتمان، دست کم بنا بر سه علت عمده، توان خود را جهت خرید واحدهای نوساز، زیاد از اوایل امسال، از دست داده است به طوری که بخش قابل توجهی از رشد سهم خرید آپارتمان های سالخورده، ناشی از تامین این گروه از تقاضا در این گروه سنی از آپارتمان هاست. این در حالی است که همزمان با بروز رونق در بازار مسکن وافزایش حجم کل معاملات خرید ملک، سهم نوسازها از بازار فروش نیز باید زیاد کردن می یافت ولی در حال حاضر بازار مسکن با شرایط متفاوتی از بابت کم کردن سهم نوسازها از معاملات فروش آپارتمان مواجه شده است است.

بر این اساس، کارنامه سازندگان در بازار معاملات واحدهای مسکونی حاکی از وجود نوعی شرایط هشدارآمیز جهت سمت عرضه مسکن از بابت کم کردن سریالی سهم سازنده ها از بازار فروش آپارتمان هست. بررسی های «دنیای اقتصاد» درخصوص سهم فروش واحد های مسکونی در ۵ گروه سنی نشان می دهد، سهم سازندگان از معاملات فروش آپارتمان در مقایسه با سایر مالکان نه تنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صورت محسوس افت کرده است بلکه سهم سازندگان به عنوان عرضه کنندگان واحدهای نوساز به بازار فروش، همچنان روند نزولی دارد.

جنس خرید دو دسته تقاضای مسکن در تهران، از روی آخرین اوضاع فروش آپارتمان ها با سن بنای مختلف، ردیابی شد. طبقه بندی املاک فروش رفته براساس ۵ گروه سنی نشان می ده

کاهش سهم سازنده ها از بازار فروش آپارتمان درحالی منجر به افت ۱۰ درصدی حجم فروش واحدهای نوساز در خرداد ماه امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته شده است است که حجم کل معاملات مسکن در همین بازه زمانی تنها ۳ درصد کم کردن یافته هست. به این ترتیب، ارتباط بین بازار معاملات خرید مسکن و بازار ساخت و ساز به علت کم شدن حجم فروش نوسازها، دچار اختلال است و نتوانسته به شکل موثر جنبش عرضه تازه ناشی از فروش واحدهای سازنده ها را موجب شود. علاوه بر افت سهم نوسازها از معاملات فروش مسکن، سهم فروش واحدهای ۶ تا ۱۰ سال نیز، خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال قبل، ۵ درصد و سهم واحدهای ۱۱ تا ۱۵ سال نیز در همین بازه زمانی ۱۳ درصد افت کرد.

رفتارشناسی خریداران مسکن از بابت زیاد کردن استقبال از خرید واحدهای مسکونی سالخورده از یکسو و کم کردن سهم سازنده ها از بازار فروش مسکن از سوی دیگر، نشان دهنده بروز نوعی «اختلال» بین «نوع عرضه» و «جنس تقاضا» در بازار ملک است.

سه علت کم کردن سهم نوسازها

خط مقدم فروش در بازار مسکن

طی ماه های اخیر همزمان با رشد حجم کل معاملات مسکن، سهم فروش نوسازها در بازار ملک کم کردن یافته هست؛ این درحالی است که تقریبا در همه ماه های رکود اخیر، سهم واحدهای نوساز(صفر تا ۵ ساله)، از کل معاملات خرید مسکن بیش از ۵۲ درصد بود، ولی همزمان با زیاد کردن حجم معاملات خرید مسکن به واسطه شروع دوره رونق، سهم معامله واحدهای نوساز کم کردن یافت و در برابر به سهم فروش واحدهای سالخورده و کلنگی افزوده شد. این عوض کردن سهم در ماه گذشته نیز شدت یافتن شد.

درحالی که سهم فروش آپارتمان های نوساز در بازار معاملات مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خرداد ماه امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته ۷/ ۱۰ درصد کم کردن یافت، سهم فروش آپارتمان های پیر و سالخورده واقع در گروه سنی ۱۶ تا ۲۰ سال در همین بازه زمانی ۲۳ درصد رشد کرد و عرضه کنندگان این گروه سنی آپارتمان های مسکونی موفق به زیاد کردن سهم گیری خود از بازار معاملات مسکن شدند. طی ماه های اخیر همزمان با پیشروی بازار معاملات مسکن در فاز رونق، متقاضیان مصرفی به علت «افزایش شکاف بین قیمت واحدهای مسکونی نوساز و آپارتمان های چندساله» و «عدم برخورداری از بنیه مالی کافی جهت خرید واحدهای نوساز یا کم سن»، به خرید واحدهای مسکونی مسن و سالخورده روی آورده اند؛ در واقع زیاد کردن فاصله قیمتی بین واحدهای نوساز و آپارتمان های پیر نخستین علت استقبال متقاضیان مصرفی از خرید آپارتمان های پیر و زیاد کردن سهم این واحدها از بازار فروش مسکن هست؛ این در حالی است که «کمبود عرضه نوسازها به واسطه رکود سال های اخیر» دومین عامل اثرگذار بر استقبال اضطراری متقاضیان خرید مسکن از آپارتمان های ۱۶ تا ۲۰ ساله و حتی بیش از ۲۰ سال هست؛ همچنین طی ماه های اخیر «عدم عرضه بخشی از واحدهای نوساز و آماده فروش در بازار مسکن از سوی بعضی سازندگان» منجر به جابه جایی گروهی از متقاضیان خرید آپارتمان به بازار فروش واحدهای چند ساله، پیر و سالخورده شده است هست؛ به این معنا که اگرچه سهم فروش واحدهای پیر و سالخورده به میزان قابل توجهی در بازار مسکن زیاد کردن یافته است ولی خرید این واحدها به هیچ وجه اولویت متقاضیان مصرفی نبوده است و بنا به دلایلی که گفته شد، خریداران به نوعی اقدام به کوچ اضطراری از بازار نوسازها به بازار واحدهای با عمربنای بالا، کرده اند. کارشناسان معتقدند کم کردن سهم بری سازنده ها از بازار فروش مسکن که بخشی از آن ناشی از زیاد کردن قابل توجه قیمت پیشنهادی فروش واحدهای نوساز در مقایسه با آپارتمان های سالخورده وهمچنین خودداری گروهی از آنها از عرضه بخشی از واحدهای نوساز به بازار فروش است در نهایت به زیان سازندگان تمام می شود؛ آیا که امکان بهره برداری سازنده ها از شرایط فعلی بازار معاملات –فروش زیاد نوسازها و تامین مالی تازه از این محل-سلب می شود.

جنس خرید دو دسته تقاضای مسکن در تهران، از روی آخرین اوضاع فروش آپارتمان ها با سن بنای مختلف، ردیابی شد. طبقه بندی املاک فروش رفته براساس ۵ گروه سنی نشان می ده

براساس تازه ترین آمارها از اوضاع معاملات مسکن شهر تهران، سهم واحدهای مسکونی نوساز(صفر تا ۵ ساله) از کل معاملات مسکن، از ۹/ ۴۳ درصد در اردیبهشت ماه امسال به ۷/ ۴۳ درصد در خردادماه کم کردن یافته هست؛ سهم فروش واحدهای ۶ تا ۱۰ سال نیز از ۵/ ۱۶ درصد در اردیبهشت ماه به ۳/ ۱۶ درصد در خرداد ماه رسیده هست؛ هم اکنون آپارتمان های ۱۱ تا ۲۰ سال حدود ۳۰ درصد از سهم کل معاملات فروش مسکن را به خود تخصیص داده شده است می دهند که این سهم در اردیبهشت ماه نیز به همین میزان بوده هست؛ با این حال، سهم فروش واحدهای کلنگی واقع در بازه سنی بیش از ۲۰ سال، از ۳/ ۱۰ درصد در اردیبهشت ماه به ۷/ ۱۰ درصد در خرداد ماه زیاد کردن یافت که نشان دهنده زیاد کردن تقاضا جهت خرید زمین به منظور شروع عملیات ساختمانی تازه است.

علت رشد سهم فروش املاک کلنگی

بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد، علاوه بر تقویت سهم فروش واحدهای مسکونی پیر و سالخورده واقع در بازه سنی ۱۶ تا ۲۰ سال، خرداد ماه امسال، حجم فروش املاک کلنگی(بیش از ۲۰ سال) از بازار فروش ملک مسکونی نیز ۲۰ درصد رشد کرد؛ این گروه از واحدهای مسکونی در حال حاضر به علت قدمت بنا، اغلب مورد تقاضای دو گروه از خریداران هستند که عمدتا به مقاصد دیگری غیر از سکونت در این واحدها، اقدام به خرید آنها کرده یا حتی در صورت خرید جهت سکونت موقتی، این واحدها را با در نظر گرفتن اهداف بلندمدت سرمایه ای، خریداری می کنند.

خط مقدم فروش در بازار مسکن

درحال حاضر واحدهای مسکونی با عمربنای بیش از ۲۰ سال، عمدتا یا از سوی «سازندگان» با نشانه تامین زمین جهت ساخت و به منظور «تخریب» و «نوسازی» خریداری می شوند یا متقاضیان خرید آنها، «سرمایه گذاران» برخوردار از نقدینگی درشت و بنیه مالی نیرومند هستند. در واقع «سازندگان» و «تقاضای سرمایه ای» دو گروه مهم متقاضی خرید واحدهای مسکونی با عمر بنای بیش از ۲۰ سال هستند که هم اکنون سهم کلنگی ها از بازار معاملات ملک را ۳ واحد درصد زیاد کردن داده اند و به ۱۱ درصد رسانده اند. واحدهای مسکونی با عمر بنای بیش از ۲۰ سال، عمدتا به عنوان زمین خریداری می شوند و به علت قدمت بنا، به ندرت، خریداران این واحدها را جهت سکونت گزینش می کنند. با این حال عمده خریداران آپارتمان های ۱۶ تا ۲۰ ساله که بیشترین میزان رشد فروش را طی یک ماه گذشته نسبت به سایر گروه های سنی واحدهای مسکونی به خود تخصیص داده شده است داده اند خریداران مصرفی هستند که به علت ناتوانی در خرید واحدهای نوساز و کم کردن عرضه آپارتمان های کلیدنخورده به بازار، حجم فروش املاک سالخورده را زیاد کردن داده اند.

راهکار احیای سهم سازنده ها

کارشناسان معتقدند سازندگان می توانند با دو اقدام سهم از دست رفته خود از بازار معاملات مسکن را احیا کنند. «عرضه تابستانی واحدهای نوساز آماده فروش به بازار مسکن با قیمت منطقی» نخستین راهکار کارشناسی جهت زیاد کردن سهم سازندگان از بازار معاملات مسکن هست؛ سازندگان می توانند با عرضه واحدهای نوساز و کلیدنخورده به بازار که هم اکنون آماده فروش هستند سهم خود از بازار معاملات مسکن را زیاد کردن دهند و در برابر از منابع حاصل از آن به منظور شروع پروژه های ساختمانی تازه استفاده کنند؛ در قالب راهکار دوم سازنده ها می توانند به منظور زیاد کردن سهم خود از بازار معاملات مسکن در آینده، پروژه های ساختمانی تازه را مطابق «الگوی غالب تقاضا» در بازار مسکن کلید بزنند و از طریق برنامه ریزی جهت ساخت واحدهای مسکونی «کوچک متراژ» و «میان متراژ» که هم اکنون عمده خریداران حاضر در بازار مسکن متقاضی این گروه از واحدها هستند در سال های آینده نسبت به تقویت سهم خود از بازار معاملات مسکن در برابر سایر مالکان اقدام کنند. در غیر این صورت سهم سازنده ها از بازار معاملات مسکن به صورت مستمر کم کردن خواهد یافت و از اوضاع هشدارآمیز به اوضاع بحرانی تبدیل می شود.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | سازنده | آپارتمان | سالخورده | خرید آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

خط مقدم فروش در بازار مسکن

خط مقدم فروش در بازار مسکن

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz